Om Fabrikat

Et miljø for kreative iværksættere – Et laboratorium for læring, udvikling & tværfagligt samarbejde

Fabrikat HAR FOKUS PÅ

Eksperimenter & innovation: Nytænkning og omstilling
Samarbejde & tværfaglighed: Fællesskab, læring og synergi
Bæredygtighed: Materialer, produktion, distribution
Design: Sammenhæng mellem bæredygtighed, æstetik og funktion
Nærhed: Lokal produktion, lokale materialer

Fabrikat ER

Fabrik har som målsætning at udbyde et bredt udvalg af læringsforløb med fokus på kreative håndværk og bæredygtig udvikling – Alt fra fremstilling af produkter til udvikling af nye materialer.
Fabrikat er et fællesskab, der rummer både faste og midlertidige arbejdsstationer samt et projektrum, hvor fabrikanterne både kan udvikle egne projekter og afholde workshops. Fabrikat ønsker yderligere at opbygge et program af talks, præsentationer og andre typer af events, fra kurser til udstillinger. Et vigtigt aspekt af Fabrikat’s indretning er den virtuelle platform. Her kan fabrikanterne præsentere deres produkter og arbejdsprocesser, og alle aktiviteter synliggøres og struktureres. Det femte led i Fabrikat’s opbygning er en butik. Butikken har fokus på eksperimenter og innovation, samarbejde og tværfaglighed, bæredygtighed, design og nærhed.

Fabrikat’S VÆRDIGRUNDLAG

Med grund i Møn Biosfære er Fabrikat’s mål er, at være et lokalt flagskib med fokus på bæredygtigt design gennem læring om og undersøgelser af materialer og produktionsformer. Dette gøres via en åben og undersøgende tilgang til håndværk såvel som til det omgivende samfund. Fabrikat har derfor vægt på læring på mange niveauer. En væsentlig del af stedets profil er, at tilbyde workshops til børn, unge og ældre – skoler, borgere, gæster og turister.
Udgangspunktet for både udvikling og produktion er naturens mangfoldighed og kompleksitet. For at nå Fabrikat’s mål skaber vi først og fremmest den ramme og det miljø, som gør udviklingen
i en bæredygtig retning mulig. Fabrikat virker som en del af og bidrager til Møn Biosfære.

Patricia Galmez  Ann Kira Brestisson  & Kristina Ask, 2018